ระบบบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

48

Online User All

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดในขณะนี้.

43

Online CPS-AP

จำนวนผู้ใช้งาน WIFI ในขณะนี้.

สถิติวันนี้