ระบบบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

45

Online User All

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดในขณะนี้.

39

Online CPS-AP

จำนวนผู้ใช้งาน WIFI ในขณะนี้.

สถิติวันนี้